Författare: Anna Morin

De bjuder in till gemenskap: ”Bra draghjälp av tomten”

Revansch rapporterar från tre föreningar som är aktiva i RSMH:s julkampanj. Första advent var det full aktivitet i Kalix, Säter och Visby. Mottot är ”social hälsa är vägen till mental hälsa”. Metoden: att dela ut julklappar och inleda samtal om ofrivillig ensamhet.

Klappar och samtal till ofrivilligt ensamma

Inför julen delar RSMH:s lokalföreningar ut julklappar för att uppmärksamma det de kallar ”den livsfarliga ensamheten”. Från Kalix i norr till Lund i söder bjuder man in till samtal, julbord, luciavak, pyssel, biokvällar och många andra aktiviteter i helgerna. ”Vi har alla ett behov av att höra till och är gjorda för gemenskap”, säger Selene Cortes, kanslichef på RSMH.

”Höj ambitionen för psykisk hälsa, regeringen!”

RSMH vill att den nya visionen för psykisk hälsa och suicidprevention i Sverige skrivs om. Det krävs mer ambitiösa mål, prioriteringar och krav på samverkan med brukare och patienter för att lyckas med det som borde vara målet: en god psykisk hälsa för hela befolkningen.

Förbättringsförslag för placerade barn

Utredningen om barn och unga i samhällets vård ser behov av en omfattande reform för att höja kvaliteten på samhällsvården och säkerställa tryggheten för placerade barn och unga.

Stress vanligaste orsaken till sjukskrivning

Aldrig tidigare har så många varit sjukskrivna på grund av stress, rapporterar Försäkringskassan i oktober 2023. Psykisk ohälsa står idag för över hälften av alla längre sjukfall, och det är stressrelaterade sjukfall som är vanligast.

Narkotikautredning är färdigställd

Narkotikautredningen är klar och överlämnad till regeringen. Utredaren Thomas Lindén har en lång rad förslag till regeringen och regionerna, bland annat större stöd till anhöriga och att en lämplig aktör får i uppdrag att inrätta en anonym stödlinje.

Höjda straff eller fotboja – partierna om kriminalvården

RÄTTSPSYKIATRI. Bygg fler anstalter, ställ in våningssängar eller satsa på alternativ till fängelse. Det finns vitt skilda meningar om det. Riksdagspartiernas åsikter om kriminalpolitik och rättspsykiatri publiceras inför ett seminarium den 26 oktober. Här följer svar på frågor till politikerna om höjda straff och alternativ till fängelse, målet med kriminalvården och möjlighet till utslussning från överfulla anstalter.

Partierna om rättspsykiatrisk vård – idag och i framtiden

RÄTTSPSYKIATRI. Fängelse eller inte för en lagöverträdare som lider av allvarlig psykisk störning? Det finns vitt skilda meningar om det. Riksdagspartiernas åsikter om kriminalpolitik och rättspsykiatri publiceras inför ett seminarium den 26 oktober. Här följer svar på frågor till politikerna om rättspsykiatri.

Välkommen på kriminalpolitiskt seminarium

Den 26 oktober anordnar Revansch, RSMH, Skyddsvärnet, Tidskriften för Kriminalvård och Svenska Fångsvårdssällskapet ett kriminalpolitiskt seminarium i Stockholm. Tillsammans med forskningen, politiken och personer med egen erfarenhet av kriminalvård och rättspsykiatri ska vi diskutera den kriminalpolitiska framtiden. Ardalan Shekarabi (S) och Mikael Damsgaard (M) medverkar.