Författare: Anna Morin

FN vill se minskat tvång i svensk psykiatri

I år kom skarpa FN-rekommendationer till Sverige utifrån konventionen för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning. FN vill bland annat se minskat användande av tvång i svensk psykiatri och omsorg. Civilsamhällets organisationer inom psykisk hälsa och mänskliga rättigheter anser också att Sveriges regering har mycket att göra.

RSMH vill se nollvision för tvångsåtgärder

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att minska behovet av tvångsåtgärder i psykiatrin och rättspsykiatri. RSMH vill ha en nollvision för tvångsåtgärder och ett nationellt kunskapsstöd för tvångsvård.

Riksdagspartierna om funktionsrätt i Europa

Sju av åtta av de svenska riksdagspartier vill förstärka EU-lagstiftningen för likabehandling, samt stärka förutsättningarna för funktionsrättsorganisationer att delta i EU:s demokrati och i lagstiftningsprocesser. Det är bara SD som är emot. Det visar en enkät från Funktionsrätt Sverige inför EU-valet.

Samband finns mellan ekonomisk utsatthet och social isolering

För den med knappa ekonomiska marginaler kan dörren vara stängd till sociala aktiviteter. Extra pengar kan bryta social isolering men också minska antalet dagar i den psykiatriska heldygnsvården. Selene Cortes, kanslichef på RSMH, delar bilden att personer med längre perioder av psykisk ohälsa riskerar att bli utanför på grund fattigdom.

Inspiration för årsrika

Se på dig själv med kärleksfulla ögon! Det vill Beatrice Ikonen säga till äldre personer. Hon är projektledare på RSMH i ett projekt som vill få årsrika att se över sitt liv på ett positivt sätt och planera för framtiden. Ett steg på vägen är en studiecirkel som presenteras digitalt den 16 maj.

Musikern som går hand i hand med sina spöken

Dennis Landén är hiphoparen från Staffanstorp som vägrar fly eller fastna. I sin studio i RSMH:s lokaler i Lund möter han tidningen Revansch för att prata om gemenskap, att vara sann mot sig själv och att använda sin smärta som en hävstång för att ta sig vidare.

Kritik mot att avveckla Arvsfonden

Riksrevisionen har föreslagit att Allmänna arvsfonden ska avvecklas. Ineffektiv hantering och risk att pengarna hamnar i kriminell verksamhet är några av argumenten. ”Det är som att lägga ned hela simhallen för att det funnits legionella”, säger RSMH:s kanslichef Selene Cortes. Kammarkollegiet och Funktionsrätt Sverige invänder också mot rapporten.

Vårbudget med få satsningar på psykisk hälsa

Regeringen har presenterat sin vårbudget. Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH, kommenterar att organisationen förväntat sig fler insatser på psykisk hälsa-området och arbetet med brukarinflytande. Tillskjutna medel till vård och skola välkomnas.