9 av 10 vill se satsningar på psykisk hälsa

9 av 10 i Europa tycker det är lika viktigt att satsa på psykisk som fysisk hälsa i samhället. Samtidigt har majoriteten med psykisk ohälsa det senaste året inte fått hjälp av vården. Det visar Europabarometern som släpps inför Världsdagen för psykisk hälsa den 10 oktober.

En rad frågor om psykisk hälsa har ställts av Europabarometern till personer över 15 år i samtliga EU-länder. Det var nära hälften, 46 procent, som någon gång under det gångna året haft av känslomässiga eller psykosociala problem, som depression och ångest. Drygt hälften av de drabbade fick inte hjälp av vården.

Klimat och covid spelar in

Omvärldssituationen påverkar måendet för många, de flesta i Europabarometern har påverkats negativt av den i viss utsträckning och 18 procent i stor utsträckning. Det rör de senaste årens händelser som covidpandemin, kriget i Ukraina, klimatkrisen samt andra sociala och ekonomiska problem.

I ett uttalande säger EU-kommissionär för hälsa Stella Kyriakides:

– Det faktum att nästan hälften av EU:s invånare har haft psykiska hälsoproblem, men drygt hälften av de drabbade inte fått professionell hjälp, är verkligt oroväckande. Vi måste sätta människors välbefinnande i centrum genom att fokusera på förebyggande åtgärder och vård och behandling av god kvalitet.

Den 10 oktober infaller FN:s världsdag för psykisk hälsa. Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, som står bakom dagen är syftet att att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Text Anna Morin Foto Pixabay och Jennifer Jacquemart, copyright European Union 2023