RSMH träffades med sikte på framtiden

En rapport från RSMH:s kongress – ett möte för alla lokalföreningar som sker var fjärde år. RSMH:arna beslöt bland annat att satsa på ungdomsfrågor och fortsätta kämpa för personcentrerad vård och bättre villkor för personer med psykisk ohälsa.

I maj har RSMH sin kongress, ett tillfälle när föreningen väljer styrelse och antar åsikter och riktlinjer för de kommande fyra åren. Lokalföreningarna hade utsett sina ombud som ska representera på kongressen. Med tåg, buss och bil anlände de till Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Vädret var varmt med strålande sol.

På fredag kväll inleds mötet och alla sitter tätt på rad i en sal med högt i tak och stora fönstret längs salens sida. Man läser upp röstlängden vilket är namn på alla ombud och vilken ort de kommer ifrån. Det är roligt att höra och pågår en stund. Någon har ersatts med en kompis från föreningen. Till sist konstateras att 55 ombud är på plats.

Kongressliv

Redan efter första kvällen bor de flesta in sig på sina platser. Det är buntar med papper, en clementin, en vattenflaska och anteckningsutrustning; pennor, telefoner, en och annan dator.

Framme på scenen sitter mötesordföranden och två sekreterare, en flygel med tänd ljuslykta och blommor.

Mötet diskuterar om nytt förslag till stadgar för lokalföreningar. Det engagerar församlingen. Ska ordet årsmöte ersättas med årsstämma? Vad betyder föreningens företrädare i texten? Hur ska det fungera med varning och avstängning från föreningar, och hur överklagar man sådana beslut?

Poesi och föreläsning

Under helgen fanns plats för en del andra aktiviteter än beslutande möte. Gudrun Berg läste sina dikter och berättade om sin livsresa. Publiken var rörd och lyssnade, och Gudrun blev också känslosam när hon berättade hur viktigt RSMH varit för henne. Några poesirader om det:

”Frihet i att få bryta ensamheten

I ensamheten är jag osynlig”

”Samvaro föder liv”

Lasse Mattila är föreläsare och ordförande för föreningen Alternativ till psykofarmaka. Han föreläste på temat rätten till att välja behandling. Lasse tog upp vikten av förebyggande insatser. Sedan visade han på bredden som finns för behandlande och läkande insatser, och symtomlindrande som läkemedel eller ljusterapi, men som få personer får tillgång till.

– Vi måste bredda verktygslådan, för att få fler komplement, sa Lasse Mattila.

Åhörarna tog upp vikten av att följa upp mående hos en patient. Någon betonade att det finns insatser som skadar, och att vården tilltar psykofarmaka då det på kort sikt är en billig insats – men kan vara något som ger oönskade effekter på sikt.

Fokus på unga

RSMH ska tillsätta ett ungdomsutskott, och kongressen beslöt att den gruppen tillsammans med förbundsstyrelsen ska bereda ett uttalande med fokus på ungas psykiska hälsa till RSMH:s förbundsråd 2024. Syftet ska vara att lämna plats för fler unga i RSMH, och även ge RSMH mer genomslag och inflytande i samhället.

Röstkort i luften

Det blir votering i en fråga, och ombuden sträcker upp sina röstkort i luften. Det sker jämkningar mellan liggande förslag och förslag på mötet. Några beslut genomförs snabbt genom att mötesdeltagarna ropar ”ja” när de röstar. Kongressen bestämmer bland annat att använda årsmöte konsekvent i stadgarna.

Inriktningen för kommande år

Verksamhetsinriktningen till år 2026 var tema för ett grupparbete med fika i solen, och det fanns tid för en stunds dans för de som hängde på. Kongressen antog sedan några tillägg till förslaget på inriktning: Att förtydliga att personcentrerad vård måste införas i Sverige. Att ha med att Försäkringskassan ska tillåta att personer med sjukersättning får vara ideellt aktiva i föreningslivet utan risk att förlora sin ersättning. Att vården borde vara jämlik över hela landet.

Det fanns också en diskussion om försörjning och ersättningar vid sysselsättning som kongressen skickade med till förbundsstyrelsen att jobba vidare med under kommande mandatperiod.

Nyvald styrelse och ny ordförande

Ny ordförande är Tore Hansson, första vice ordförande Åsa Höij och andra Per-Olof Tiger. Övriga ledamöter: Arne Arenteg, Ann-Britt Grimberg, Anette Kruse, Kristina Nyström, Per-Åke Olofsson och Jenny Wetterling.

Och ersättare i förbundsstyrelsen: Khai Chau, Annica Essén, Jessica Nordlund, Mellis Pettersson, Peter Solomon, Alain Topor och Jimmie Trevett.

Text Anna Morin Foto Anna Morin