Mentalvårdshistoria finns bevarad i Säter

Patienternas egna historier lyfts fram på Mentalvårdsmuseet som har funnits i Säter sedan 1987. När museet hotades av stängning ryckte den lokala RSMH-föreningen in.

Inläst version nedan. Produceras med stöd av MTM:

Museet ligger i området där Säters sjukhus öppnade 1912. På den tiden hade sjukhuset 800 vårdplatser och 200 anställda. På andra sidan om sjön Ljustern låg samhället Säter med tusen invånare.

Stora anstalter var modellen

Mentalsjukhus på vackra platser var inget unikt på den tiden, då fanns 30 sjukhus av samma typ i landet. All sjukvård skulle vila på grundläggande principer, som vila, värme, mat och social gemenskap. Anstalterna var ultramoderna med den tidens mått mätt. Den som besöker museet kan dock få en annan uppfattning om sjukhusets syn på sina patienter. Där vittnas om lobotomi, tvångsbad, spänntäcken, insulinkoma och andra metoder för att behandla svåra patienter.

– Vi på museet tror man gör detta ur den bästa av intentioner, man vill hitta en lösning, säger verksamhetsutvecklaren Lars Andersson Schaar i en film om museet, som finns på UR Play.

Museum i snart 40 år

Redan på 1950-talet började föremål från museet samlas in och arkiveras. Där finns också mycket konst som har skapats av intagna. Museet öppnade 1987.

Våren 2022 tyckte en tjänsteman inom region Dalarnas kultur- och utbildningsnämnd att museet skulle flytta ut från sjukhusbyggnaden och bli en ambulerande utställning som åkte runt i länet. Museet skulle också byta namn till »Måendets museum«.

– De regionala politikerna blev överrumplade och ordföranden satt i knät på tjänstemannen. När beslutet röstades igenom reagerade vi i RSMH, berättar Mats Hedin, ordförande för lokalföreningen RSMH Hoppet i Säter.

Vi fick vind i seglen.

RSMH tog striden

Mats och hans RSMH-kamrater ringde runt till alla politiker, och det visade sig att de flesta var dåligt informerade. Den pådrivande tjänstemannen hade övertalat dem med ord om »vidareutveckling«.

RSMH:s mobilisering gav resultat. Museets plats i en av de gamla sjukhusbyggnaderna är nu tryggad. Namnet Mentalvårdsmuseet är kvar, med undertiteln Måendets museum.

– När de regionala politikerna blivit mer insatta beslöts det att ta ett omtag. Samtidigt var samtliga politiska partier i Säters kulturnämnd eniga om att museet skulle bevaras. Vi fick vind i seglen och till lokaltidningen kom 30–40 insändare som tyckte att museet skulle bevaras, berättar Mats Hedin.

Text Marja Beckman Foto Marja Beckman