Nytt avtal kan öka brukarinflytande i Norrbotten

Uppe i landets nordligaste region förbereds ett uppsving för brukarinflytande i psykiatrin och i den kommunala socialpsykiatrin. Ett avtal har slutits mellan de offentliga aktörerna och NSPH i Norrbotten.

Elva lokala och regionala föreningar i Norrbotten för brukare, patienter och anhöriga slöt sig samman ifjol och bildade det regionala NSPH, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. En av föreningarna är RSMH.

Regional ambition sedan pandemin

När Revansch gjorde en enkät ställd till samtliga regioner under pandemin, våren 2021, så fanns en vilja hos Region Norrbotten att ta nya tag för ett ökat brukarinflytande. ”Vi önskar stärka brukarorganisationerna i länet” och ”brukardelaktigheten behöver ta många kliv” och ”man måste satsa långsiktig på området”, svarade dåvarande chef för Division Psykiatri hos Region Norrbotten. Sagt och gjort, regionen hörde av sig till NSPH i slutet av 2021. Då var Conny Allaskog nyvald förbundsordförande.

– De sa att de behövde hjälp och ville veta hur man arbetar med brukarinflytande. NSPH gav förslaget att göra en överenskommelse med NSPH nationellt. Det blev så och den startade i januari 2022, säger Conny Allaskog.

RSMH vill se förbättringar

Annica Essén från RSMH Boden sitter också i styrelsen för NSPH i Norrbotten. Hon ser en mängd problem inom psykiatrin, till exempel att det finns avdelningar som har helgstängt och skickar hem patienter i behov av vård.

– Bemanningen måste öka. Vården ska vara attraktiv för den som jobbar och säker för den som behöver hjälp, säger Annica Essén.

– Jag vill också att RSMH:s lokalföreningar ska få bidrag av region och kommun för att ha en anställd för att kunna ha öppet alla dagar i veckan. De skulle göra att många inte behöver söka sig till psykiatrin.

Jag tycker det är viktigt att sådana som jag är med och representerar.

När NSPH drog igång var Annica Essén redan representant för RSMH i olika forum, och hon kommer fortsätta kämpa för brukarnas inflytande.

– Vi ska granska psykiatrin. Jag tycker det är viktigt att sådana som jag och andra med erfarenhet av psykiatrin är med och representerar i olika grupper, säger Annica Essén.

En kartläggning är gjord

Under 2022 skedde en rad aktiviteter som NSPH gjorde med stöd av regionen och samarbetet som finns mellan regionens 14 kommuner. Det handlade enligt Conny Allaskog om att kartlägga de föreningar som finns för engagerade brukare och deras anhöriga, och även se till vilka som inte är representerade idag.

Att utgå från NSPH:s ”Handbok i brukarinflytande” och erbjuda verksamhet för föreningsliv, kommuner och regionen. Ett annat viktigt steg var att informera beslutsfattare och chefer i kommunala och regionala verksamheter i Norrbotten om arbetet utifrån överenskommelsen.

Ser positivt på framtiden

Framtiden känns stabil enligt Conny Allaskog, inte minst för att regionen skjuter till medel för en deltidsanställd samordnare för NSPH i Norrbotten, för resor och möten och ett arvode för föreningens ordförande. I vår blir det utbildningar i brukarrevision för NSPH regionalt.

– Framöver kommer de här föreningarna i nsph i Norrbotten samla sig och se vad de tycker gemensamt, det är det viktigaste, säger Conny Allaskog och fortsätter:

– Ofta på nationell nivå för vi dialog om att vi vill påverka vård och omsorg, men när man bryter ned det så görs ju vård och omsorg i kommuner och regioner. Så vill vi ha inflytande så måste vi vara starka där.

Text Anna Morin Foto Anders Alm