”Ensamhet är ett samhällsproblem ” Socialministern i möte med RSMH

Ett gemensamt engagemang mot ofrivillig ensamhet förenar socialminister Jakob Forssmed med RSMH:s kanslichef Selene Cortes och Jonas Bredford, ordförande i RSMH Lund. Revansch följde med på ett möte i luciaveckan.

I början av december 2023 träffades den globala kommissionen mot ensamhet och för social gemenskap för första gången i Italien.  Det är Världshälsoorganisationen WHO som tillsatt kommissionen och som enda europé ingår Sveriges socialminister Jakob Forssmed.

Veckan därpå fick RSMH tillfälle att träffa ministern. På frågan om hur kommissionsmötet var svarade han:

– WHO har äntligen insett det som vissa av oss hållit på att tjata om i tio år, att ensamhet har negativa effekter både för individ och samhälle.

”Vi vill växla upp”

Mötet som hölls med Jakob Forssmed från regeringen och Jonas Bredford och Selene Cortes från RSMH var ett tillfälle att känna varandra på pulsen. Man pratade om civilsamhällets roll för att bryta ofrivillig ensamhet.

– Vi har 78 mötesplatser och en unik verksamhet i våra lokalföreningar. Här kan alla bidra på sina egna villkor, sa Selene Cortes och fortsatte:

– Vi är kanske den ideella verksamhet som är mest utbredd i Sverige med störst förankring i målgruppen. Men vi vill göra mer och växla upp.

Gemenskap räddar liv

Jonas Bredford är ordförande i RSMH Lund och kan berätta att flera av dagens medlemmar och besökare har kommit med självmordstankar men räddats kvar av gemenskapen. Lokalföreningen har bra stöd från Lunds kommun.

– Om jag får be dig om något, Jakob, sa Jonas Bredford till ministern och fortsatte:

– Så är det att implementera detta tänkande i alla landets kommuner, om du har möjlighet. Det är kostnadseffektivt och lönsamt att satsa på en brukarorganisation som kan ta tag i problemen.

Selene Cortes, kanslichef på RSMH, tog upp de knappa ekonomiska marginaler som många medlemmar har och som också kan bidra till ofrivilligt utanförskap och isolering.

Samtal om PO och arbetslivet

Ministern intresserade sig för vad som sker hos RSMH och fick höra om gemenskap, utbildningar för kommunpersonal och politisk påverkan som bland annat lett till personligt ombud och psykiatriambulanser.

Jakob Forssmed frågade hur RSMH-medlemmarna upplever acceptans och stöttning av till exempel Arbetsförmedlingen när det gäller att börja arbeta efter en tid av psykisk ohälsa. RSMH:arna efterlyste bättre fungerande strategier och höjd kunskap hos myndigheterna på området.

– Jag kan varmt rekommendera PO Skånes systemfelsrapport som de författar varje år och skickar till Socialdepartementet, sa Jonas Bredford.

Ensamhet förstärker psykisk ohälsa som i sin tur förstärker ensamhet.

Socialminister Jakob Forssmed sa att även om uppdraget i WHO är globalt så är det nationellt han kommer jobba intensivt med att öka kunskapen om den farliga ensamheten, och göra insatser för att förbättra läget, bland annat genom en nationell strategi.

– I Sverige har vi haft en felaktig bild att det är något som man får hantera själv, sa Jakob Forssmed och fortsatte:

– Jag tycker att det är ett feltänk. Det är ett samhällsproblem. Ensamhet förstärker psykisk ohälsa som i sin tur förstärker ensamhet.

Han sa att WHO-kommissionen kanske kan hjälpa till genom att se vilka insatser som funkar, och inte funkar, runt om i världen när det gäller att bryta den ofrivilliga ensamheten.

Önskar dialog

RSMH:s kanslichef Selene Cortes hoppas att mötet ska leda till fortsatt dialog:

– I bästa fall kan vi som civilsamhällesorganisation både komplettera politiken och arbeta tillsammans med frågorna om ensamhet och psykisk ohälsa. För oss är det viktigt att de som berörs är med i ett sådant arbete, sa Selene Cortes.

Text Anna Morin Foto Anna Morin