RSMH Dalarna med hälsan i fokus

Hälsan i fokus! Det gäller för RSMH-föreningarna i Dalarna. I våras möttes man bland annat och gjorde qigong, vattengymnastik och lyssnade på en föreläsning om stresshantering.

RSMH i Dalarna startade 2023 med fokus på att förbättra den psykiska och fysiska hälsan. Här kommer en rapport från Anette Kruse:

Vi ville få verktyg för att förbättra hälsan.

”Under två dagar samlades de fyra RSMH-föreningarna i landskapet för att göra en hälsovinst. Vi ville få verktyg för att förbättra hälsan för kropp och själ. Ledare var Ulrika Wahlstedt som är utbildad i naturmedicin och med kunskaper från bland annat hälsohemmen Tallmogården, Föllingegården och Masesgården. Efter arbeten utomlands är Ulrika sedan elva år tillbaka i Sverige. Genom Ulrika Wahlstedt har vi medlemmar i Dalarna lärt oss mycket om kostens och rörelsens betydelse för att må bättre psykiskt.

Qigong och vattengympa

På Gyllene Hornet i Tällberg talade vi om att det går förändra sin livssituation med små steg. Så blir det bäst. Utan för mycket förväntningar. Vi lyssnade till intressanta föreläsningar och provade på att göra en muskulär avslappning. Andra fysiska aktiviteter var promenad, qigong, vattengympa och andningsövningar. På kvällen ägnade vi oss åt mycket samtal, ostbricka och kortspel.

Det fanns plats för föreningsarbete. Kurt Svensson som är ordförande i RSMH-Dalarna kallade ihop sin styrelse och genomförde ett möte då alla i styrelsen ändå var på plats. Det beslutades om datum för distriktets årsmöte.”

Mycket kunskap och talanger finns hos medlemmarna!

”Den andra dagen demonstrerade Erja Halonen från RSMH Mora spontant hur vi med enkla medel kan få ordning på våra kläder i lådor och garderober. Samuel Backsjö från Falun bjöd oss på vacker pianokonsert. Ja, mycket kunskap och talanger finns hos var och en av medlemmarna! Naturligtvis fikade vi och kramade varandra hej då. Vi hoppas att vi snart skulle få vara tillsammans igen, för vi tycker om att träffa varandra i RSMH-Dalarna.”

Text Anette Kruse Foto Marita Bysell och Anette Kruse