Symtom från celiaki kan påverka kropp och själ

Daniel Agardh är expert på celiaki, överläkare på Skånes universitetssjukhus och adjungerad professor vid Lunds universitet. Här svarar han på frågan om sambandet mellan depression och celiaki (glutenallergi):

»Det finns många studier som visar på att depression kan vara bakomliggande tecken på celiaki. Även små barn kan vara nedstämda och utåtagerande innan diagnosen ställs. En förklaring kan vara att man haft ett dåligt näringsupptag från tarmen under lång tid som givit diffusa besvär med oförklarliga symtom som påverkar en både kroppsligt och själsligt.« skriver professor Daniel Agardh och fortsätter:

»Sedan finns det individer som upplever att de mår bättre av glutenfri kost trots att det inte har celiaki, men det sambandet är inte klarlagt.«

Text Anna Morin Foto Pixabay

Relaterade artiklar