Braining – träning för hjärta och hjärna

Fysisk träning tillsammans med andra patienter och personal för att få ett bättre psykiskt mående. Det är en metod som används inom öppenvården hos Psykiatri Sydväst i Stockholm. En som deltar är Nicki McGlynn.

För ungefär ett år sedan fick Nicki McGlynn erbjudande om att vara med och motionera i grupp inom ramen för psykiatrin. Det var en i personalen hos psykiatrin som gick igenom allt som kunde passa Nicki i hennes återhämtning. Det var insatser som att ta hjälp av psykolog, arbetsterapeut, rehabkoordinator, och så Braining.

– Jag hade varit sjuk i många år och då var jag isolerad och hade inte träffat folk, jag hade svårt att lämna hemmet. Att gå till en grupp med personal som jag kände, och andra folk som mått som jag, det var som en trygghet för mig.

Utbildad personal leder passen

Hon är ursprungligen från Kanada och säger att gruppträningen kändes som en gemenskap, en community. Passen kan vara intervallträning, yoga eller löpning. Brainingutbildad personal från psykiatrin leder passen, och övrig personal är också med på sin arbetstid.

Nicki tycker att just gruppträning fungerar bra, och hon märkte direkt att negativa tankemönster bröts under träningspassen.

Deltagarna skriver upp sig på passen, och målet är tre tillfällen i veckan. Sedan ringer personalen innan passet och kollar hur man mår, vilket också sänker tröskeln för att komma iväg. Det är även avstämningar på plats och efteråt.

Man tränar också på att vara i en grupp.

– Man tränar också på att vara i en grupp. Jag tänker att det också är målet, att man går på Braining en tid och sedan kan man gå till Frisk och svettis, säger Nicki McGlynn.

Psykiatri Sydväst är en stor psykiatrisk mottagning för vuxna som finns på Karolinska sjukhuset i Huddinge söder om Stockholm. Nu arbetar man på att sprida Braining inom Region Stockholm.

Flera positiva resultat

Uppföljning som gjorts på 500 patienter i olika åldrar som deltagit i Braining visar på positiva förändringar avseende vikt, blodtryck, blodsocker och inflammationsgrad. Viktiga resultat är också att patienterna trivs med behandlingen och att personalen upplever en friskare arbetsmiljö.


Fakta: Braining

Metod för träning utvecklad av läkare i samarbete med Karolinska institutet i Huddinge och med patienterna. Enligt Psykiatri Sydväst i Stockholm har alla deras patienter möjlighet att prova på Braining. Det är också ett forskningsprojekt. Namnet kommer från idén om att träna hjärnan, the brain på engelska.

Läs mer: braining.nu


 

Text Anna Morin Foto Anna Morin