Etikett: globalt

Utvecklande möten över gränserna

GLOBALT. RSMH har haft flera globala samarbeten genom åren. Det har handlat om att starta och stärka föreningar för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet är att bryta stigma, bidra till utbildning och bekämpa fattigdom och diskriminering.

De vill bryta tystnaden i suiciddrabbade Guyana

GLOBALT. I Guyana i Karibien finns en tystnadskultur kring psykisk ohälsa, samtidigt som landet är drabbat av höga självmordstal. Revansch möter Jamilah Gasper som själv sökt hjälp, och psykologen Wil Campbell. Båda vill bryta stigma och förbättra situationen.

Mänskliga rättigheter kränks – på grund av fördomar & vidskepelse

Var åttonde person på jorden har psykisk funktionsnedsättning enligt WHO. Ändå behandlas personer som är psykiskt sköra illa i många samhällen. Att förändra situationen handlar om mänskliga rättigheter, och är något Sverige borde prioritera i sitt bistånd globalt, skriver MyRights ordförande Jamie Bolling.

Du och jag och världen

GLOBALT. Revansch ser sig om i världen och lär oss mer om psykisk hälsa i Guyana. Vi besöker Lvivs sjukhus i krigets Ukraina, där man gör insatser för större självständighet bland patienterna.

Ukraina: Svårt läge men hoppet finns

GLOBALT. I Ukraina har patienter vid mentalsjukhus tvingats fly bomber, och många har fått avbryta sin medicinering eller behandling på grund av kriget. Revansch träffar personer som kommit till Lviv i västra Ukraina. Där hoppas man kunna ge stöd och vård för att fler med allvarlig psykisk ohälsa ska få ett mer självständigt liv.

Maränger och utblick med franska praktikanter

RSMH Lund fick ett tips om två personer som sökte praktikplats på en ideell förening som jobbar med människor och socialt arbete. Lokalföreningen nappade – och vips så kom ett par ungdomar från Frankrike att påverka vårens verksamhet i Lund.