Utvecklande möten över gränserna

GLOBALT. RSMH har haft flera globala samarbeten genom åren. Det har handlat om att starta och stärka föreningar för personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Målet är att bryta stigma, bidra till utbildning och bekämpa fattigdom och diskriminering.

Inläst version nedan. Produceras med stöd av MTM:

Synen på psykisk ohälsa har växlat starkt över tid och mellan länder. Diskrimineringen mot personer som är psykiskt sköra och drabbas av psykisk ohälsa finns tyvärr över hela världen. RSMH har och har haft samarbeten internationellt, bland annat i Bosnien-Hercegovina, Estland och Tanzania.

Gunilla tog chansen direkt

En som var engagerad i stödet till TUSPO i Tanzania var Gunilla Brändström i Umeå. Det började med att RSMH på förbundsnivå hörde av sig till lokalföreningen i Umeå, en förening som var stor och där medlemmar visat engagemang tidigare. Frågan var om någon från RSMH Umeå ville arbeta med Tanzania? Gunilla sa ja direkt, sedan hon var liten hade hon drömt om att lämna allt bakom sig, komma ifrån sin tuffa uppväxt, och åka just till Afrika och göra nytta. Via föreningslivet och i vuxen ålder kom så chansen.

– Det är otroligt lärorikt att möta andra kulturer. Första året var vi lite blåögda, men vi ville lyssna mycket och höra deras behov.

Gunilla säger att de som kom från RSMH lärde sig att det fanns mycket stigma som ledde till självförakt och mycket »hysh-hysh« kring psykisk ohälsa i Tanzania. Samt ytterst få behandlingar och nästan inga mediciner. Men det som verkligen dröjer kvar är möten med andra människor. Hon är full av berättelser från det dryga decennium som hon ledde workshoppar och utbildningar på plats i Tanzania.

Medlemmarna kunde prata med varandra och veta att det finns andra människor som vet hur det känns.

Studiecirklar bildades

TUSPO var den första ideella medlemsorganisationen i Tanzania för människor med psykisk ohälsa. Gunilla berättar att det bildades allt fler lokalföreningar, och att RSMH bidrog med kunskap om hur medlemmarna själva kunde lära av varandra i studiecirklar.

– Första gången hade vi studiecirklar med tre lokalföreningar. En grupp pratade om vård och medicin, en pratade om droger och vad jag minns var det en tredje grupp som pratade om grisfarmar, säger Gunilla.

Förklaringen till att grisar stod på agendan handlar om praktisk överlevnad. Många medlemmar har svårt med försörjningen, så det måste lösas. Tillsammans skaffade TUSPOS:s medlemmar ett par grisar, och när det kom kultingar kunde fler bli delägare till en gris. Det blev både mat och sysselsättning.

– Några var sju personer som skötte en gris, de gav den mat och tog hand om den, säger Gunilla och fortsätter:

– Man blev tvungen att gå iväg, lämna hemmet och ta sitt ansvar. Det ökade gemenskapen. Medlemmarna kunde prata med varandra och veta att det finns andra människor som vet hur det känns. Gunilla berättar att det fanns planer på att skaffa gemensamma getter, som passar medlemmar som är muslimer.

Gemenskap i föreningen

Gunilla är uppvuxen i ett missbrukarhem med en historia av övergrepp, och även i Tanzania föreläste hon om sitt liv: vad som har påverkat negativt och vilka faktorer som gav henne möjlighet till återhämtning.

Hon säger att hon fått medhåll av TUSPO-aktiva om behovet av att prata om smärtan, och jobbiga minnen, för att komma ut på andra sidan i ett bättre mående. Det har de gemensamt oavsett världsdel.

TUSPO lever kvar

Nu är projektet med RSMH och TUSPO avslutat och föreningen i Tanzania lever kvar. Biståndet till Tanzania har också gett genklang i samhället. Det finns fortfarande fördomar och diskriminering, men vissa barriärer är brutna. TUSPO fortsätter också att informera på skolor och sjukhus, och att utöva politiskt påverkansarbete. År 2019 bildades en kvinnogrupp inom TUSPO, rapporterar MyRight. Där möts kvinnor och utbyter erfarenheter och stöttar varandra. Man har haft utbildningar i hantverk. Kvinnorna kan sedan lösa en del av sin försörjning genom att sälja produkterna.

Nordiskt-baltiskt möte 2023

Ett första steg för ökat samarbete med organisationer för psykisk hälsa i Estland togs under 2023. På ett möte på estniska landsbygden möttes föreningsaktiva med egen erfarenhet av psykisk ohälsa från Estland, Finland och Sverige. Det var den 25 augusti som »the Nordic-Baltic Seminar on Peer support« gick av stapeln. Den estniska föreningen som tog initiativ till mötet i augusti vill bland annat skapa ett nätverk med erfarna rådgivare från de nordiska och baltiska staterna. Att träffas och bo på stället Kamelia Holiday Home i landskapet Tartumaa i södra Estland var också en upplevelse som involverade djur. I en rapport från mötet skriver Jonas Bredford från RSMH Lund:

»Det visade sig vara allt annat än ett ordinärt hotell: I ett mycket naturskönt område i skogen vid en liten sjö låg ett litet trähus där vi skulle husera. Runtom detta hus fanns en mångfald av olika husdjur såsom hundar, katter, kalkoner, gäss, höns, ormar (!) samt en liten get som till och med var uppe på borden och spatserade.«

Det var ett möte som gav mersmak. Inför mötet och efteråt fortsätter deltagarna med månadsvisa, digitala träffar för utbyte över Östersjön.

Fågel Fenix i Bosnien-Hercegovina

I Bosnien-Hercegovina finns föreningen TK Fenix. Den bildades på ett snarlikt sätt som RSMH av patienter på mentalsjukhus. Till en början var även personalen engagerad, en utveckling som också är gemensam för både Sverige och Bosnien. Idag är TK Fenix en stabil förening med eget klubbhus med trädgård. Samarbetet med RSMH har pågått i flera år. Fokus idag ligger på medlemsutbildningar i återhämtning.

Workshop om återhämtning

Åsa Höij och Jimmie Trevett är två RSMH:are som är engagerade i det internationella utbytet med Bosnien. I höstas var de på plats i Tuzla. De höll workshop om stigma och återhämtning. Deltagarna var en grupp kvinnor från staden Tuzla och närliggande platser. En annan viktig punkt var att diskutera demokrati och demokratiutveckling i projektets olika delar.

– Vi pratade om att det är viktigt att styrelse och medlemmar är med och påverkar i ett projekt, att inte bara projektledaren bestämmer, säger Jimmie.

Han säger att det är något Lund och Tuzla har gemensamt, att delaktigheten alltid måste finnas på agendan och utvecklas på olika sätt, att man ska vara ödmjuk och aldrig tro att man är »världsbäst« eftersom det alltid finns nytt att lära av varandra.

Avgörande med dialog

Jimmie Trevett har varit RSMH:s förbundsordförande och har lång erfarenhet av Sidastödda utvecklingsprojekt.

– I det internationella samarbetet tycker jag att det är viktigt att vara tydlig, ha en bra dialog och regelbundna möten. Och man behöver ha mätbara mål. I TK Fenix satsar man särskilt på målgrupperna unga och kvinnor. En planerad fortsättning är digital. Då kommer Åsa Höij från RSMH hålla informations- och inspirationsföreläsning på distans.

 

Fakta: RSMH:s biståndsförening

  • Det finns en särskild förening för RSMH:are som vill engagera sig i internationell solidaritet och globala frågor.
  • Både medlemmar och RSMH:s lokalföreningar kan välja att också bli medlemmar i biståndsföreningen.
  • Medlemsavgiften är 60 kronor per person och 300 kronor per lokalförening.
  • Avgiften till postgiro för RSMH: 406292-3. I fältet för OCR eller meddelande skriv MedlemBistånd.

Revansch vill ha fortsatt utblick

Kvinnor med funktionsnedsättning är den fattigaste gruppen på jorden, och där kan Sverige och EU göra mer för att förändra situationen.

Vilka globala frågor är du nyfiken på? Har du tankar om temat? Skriv till Revansch!

revansch@rsmh.se

Revansch
Instrumentvägen 10
126 53 Hägersten

Text Anna Morin Foto MyRight och Jonas Bredford. Illustration: Linnéa Teljas-Puranen