Maränger och utblick med franska praktikanter

RSMH Lund fick ett tips om två personer som sökte praktikplats på en ideell förening som jobbar med människor och socialt arbete. Lokalföreningen nappade – och vips så kom ett par ungdomar från Frankrike att påverka vårens verksamhet i Lund.

I början av året anlände två praktikanter till RSMH Lund. De kom till stan via ett EU-projekt för arbetslösa inom ramen för Erasmus+. De två kände inte varandra med hade lätt att samarbeta från start.

Vi ville också bjuda på fransk mat.

– Vi började med att träffa medlemmarna, observera och knyta kontakter. Och sedan ville vi göra aktiviteter, berättar Abigail Luquet från Lyon.

– Vi ordnade ett internationellt café och filmvisningar. Jag gillar att baka och gjorde maränger, säger Yolène Hollebecq från Paris.

Skillnader i föreningslivet

Praktikanterna har följt med på föreningens forum för inflytande, bland annat hos brukarinflytandesamordnaren, BISAM, och Lunds kommun. Yolène Hollebecq säger att det är en stor skillnad på det svenska och det franska föreningslivet. Hennes erfarenhet är att föreningar i Frankrike inte är med och påverkar samhället, utan utför saker som till exempel förskoleverksamhet eller soppkök.

I Frankrike är patienten ofta i botten av pyramiden.

Positiv respons

Abigail Luquets tidigare arbetsplats i Lyon var väldigt hierarkisk och hon säger att de som skulle få stöd och hjälp inte hade något att säga till om, utan det var chefen som styrde över såväl personal som brukare.

– I Frankrike är patienten ofta i botten av pyramiden, säger Yolène.

– Fast det borde vara tvärtom, säger Abigail.

I projektet får praktikanterna dagersättning och betalt boende. Sedan har lokalföreningen bjudit med dem till Stockholm för att träffa RSMH och föreningslivet i huvudstaden. Företrädare för RSMH Lund är mycket positiva till att ha öppnat dörren för fransyskorna som bidrar med såväl aktiviteter och energi som nya perspektiv.

Text Anna Morin Foto Anna Morin