RSMH lanserar ombud för unga

UNG & ENGAGERAD. I ett nytt projekt ska fler barn och tonåringar som mår psykiskt dåligt få hjälp, till exempel om det har trasslat till sig i skolan eller hemma, eller om man drabbas av ångest ibland. »Personligt ombud för unga« ska nu testas under några år i Skåne och Västernorrland.

Inläst version nedan. Produceras med stöd av MTM:

I Sundsvall finns lokalföreningen RSMH Vilja som är till för den mellan 12 och 29 år. I samma stad driver RSMH numera projektet PO Unga, personligt ombud för unga. Projektledaren för PO Unga Annika Bostedt har jobbat i många år för RSMH. Hon berättar att de börjat med att bygga nätverk i staden och länet.

– Vi jobbar nära ungdomsföreningen Vilja, och nu pratar medlemmarna med sina kompisar och deras föräldrar om PO Vi sprider projektet via dem, säger Annika och fortsätter:

– Sedan har vi träffat fältassistenter, fritidsgårdspersonal, trygghetssamordnare, barnpsykiatrin, olika kommunala verksamheter, universitetet och andra myndigheter.

Ett ombud som är gratis

Idag finns det PO för vuxna i en majoritet av Sveriges kommuner. Tanken med PO är att personer med psykisk ohälsa ska få sina rättigheter tillgodosedda. En viktig princip är att PO arbetar på den enskildes uppdrag utan kostnad. På PO Ungas hemsida står det att man finns till »för dig som är mellan 12–17 år som behöver hjälp med att hitta lösningar på något du känner är svårt för dig just nu«.

Vem kan vända sig till PO Unga?

– De barn som vill. Om barnet och föräldrarna vill, då har vi en insats. Om skolan hör av sig om ett barn som behöver stöd så går det bra om föräldrarna skriver på. Det viktiga är att barnet säger ja, säger Annika Bostedt.

Vad tror du att ni får in för ärenden?

– Jag tror att det blir mycket skolfrågor, det kan vara mobbning och barn som inte kommer till skolan. Att det är långa kötider till barnpsyk, då kan vi till exempel diskutera med barn och föräldrar vad det finns för stöd medan man väntar, säger Annika och fortsätter:

– Vi kan hjälpa barn att formulera sina behov så att de får det de har rätt till. Många barn och unga vet när något är fel, det känns fel, men de kan inte sätta ord på det.

Skulle du säga att det finns hinder för unga med psykisk ohälsa att engagera sig i samhället?

– Ja det är faktiskt så. Som barn kan du bli väldigt marginaliserad om du går ut och berättar någonting som inte är acceptabelt bland andra unga. Vi kan hjälpa barn att hitta sammanhang och bilda grupper så att man är fler än en, säger Annika.

– När barn och unga pratar med varandra så märker man att många har liknande erfarenheter. Många vuxna lyssnar inte, de har ett åtgärdsprogram som de använder istället för att fråga »vad vill du?«.

Annika Bostedt foto för webben

Vuxna borde lyssna med

Annika Bostedt menar att vuxna kan bli bättre på att lyssna på barn och unga. Det ska vara Barnkonventionen som gäller, det vill säga FN:s avtal om barns mänskliga rättigheter. Där står det bland annat att barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Annika nämner att föräldrar kan missa att barn har självskador eller att de självmedicinerar mot ångest. Projektets samarbete med fältassistenter är ett sätt att nå fler unga som mår dåligt. PO Unga kommer hålla separata träffar för intresserade barn respektive för vuxna i Sundsvall.

PO för unga i Skåne

I södra Sverige drivs projektet av PO Skåne som bland annat jobbar för att få de skånska kommunerna att testa och finansiera PO för den under 18 år.


Fakta: PO Unga

Projektet PO Unga, personligt ombud för unga, är ett samarbete mellan RSMH, Schizofreniför- bundet, PO Skåne med stöd av Allmänna Arvsfonden. Det pågår till och med november 2025. PO Unga kommer att finnas på plats på MR-dagarna 23–25 november i Helsingborg, ett årligt möte med fokus på mänskliga rättigheter. Vill du komma i kontakt med PO Unga i Skåne eller Västernorrland? Du hittar epost, telefonnummer och mer information om kommande träffar på www.pou.nu

Text Anna Morin Foto Anna Morin Illustration: Linnéa Teljas-Puranen