Ungas aktivitet genom tiderna

UNG & ENGAGERAD. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa är till för alla åldrar. I många år har det funnits en längtan för att få fler unga, engagerade medlemmar. Revansch kikar närmare på historien och spanar även framåt.

Inläst version nedan. Produceras med stöd av MTM:

Föreningen RSMH har 55 år på nacken, och genom åren som gått har föreningen gjort ett antal satsningar på att ge mer utrymme för ungas initiativ och aktiviteter. Det har även funnits en egen riksförening med unga medlemmar för social och mental hälsa.

Ung på 1900-talet

I mitten av 1990-talet anlitades Jimmie Trevett som ungdomskonsulent hos RSMH med uppdrag att formera det engagemang som fanns i landet. Idag är Jimmie invald i förbundsstyrelsen och han berättar att det är ytterligare två av ledamöterna som har en bakgrund i RSMH:s ungdomsorganisering, Khai Chau och Anette Kruse. Men tillbaka till 1900-talet.

Runt år 1995 bildades Riksförbundet Ungdom för Social Hälsa, RUS. Då fanns det redan aktiva medlemmar mellan 18 och 35 år i lokala RUS på flera håll i landet. Jimmie Trevett är från Lund och han minns att Umeå, Helsingborg, Lund samt olika platser i Dalarna och Stockholm hade aktiva unga i antingen RUS eller RSMH. Det fanns intresse från förbundet att ungdomarna organiserade sig.

– RUS sysslade med allt från olika aktiviteter som läger och påverkansarbete. Vi samlades och hade en ungrepresentant i RSMH-styrelsen, säger Jimmie Trevett.

Han säger att det är logiskt att ungdomsperspektivet började lyftas under 1990-talet eftersom RSMH funnits sedan 1960-talet. RUS fanns i 20 år och lades officiellt ned den 30 maj 2015.

Jag tycker att RSMH behöver ta en modernare form.

»Det lokala får styra«

Jimmie tycker att det ska finnas plats för unga i RSMH idag, men tar inte ställning till om det ska vara i egna lokala ungdomsföreningar eller om alla åldrar ska vara medlemmar i samma lokalföreningar.

– Jag tror att man måste göra som man tycker lokalt. Men jag tycker också att RSMH behöver ta en modernare form, nu när många unga pratar om psykisk hälsa och stigmat till viss del är brutet, säger Jimmie och fortsätter:

– Jag tror att det är bra att man får stöd och hjälp av andra med egna erfarenheter, men för att få stabilitet kan det vara bra att ha med personer som är utbildade i socialt arbete.

Jobb i motvind

En som var med i slutet, innan RUS lade ner, är Jonas Andersson. Han var först aktiv lokalt i RUS Kristianstad, blev sedan förbundsordförande för RUS och jobbade till sist som anställd verksamhetschef för RUS. Han minns sina 14 år som engagerad som en rolig tid, även om han upplevde att de ofta jobbade i motvind. Det var för få av RSMH:s lokalföreningar som vågade öppna för olika aktiviteter som kunde engagerat unga, menar Jonas.

– Man måste ändra verksamheten så att det passar alla. De måste passa de unga, och man måste acceptera det och inte vara rädd för det.

Ett stolt minne är när RUS mötte kompisar från Norge och inspirerade dem till att starta en ungdomsorganisation för mental hälsa. Den heter Mental Helse i Norge och lever fortfarande kvar.

Målgruppen ansågs för gammal

I slutet var det svårt att få finansiering för RUS, och år 2009 när Jonas Andersson slutade som verksamhetschef hade Ungdomsstyrelsen sagt nej till ytterligare anslag.

– Jag tror vi hade 800 medlemmar som mest, Ungdomsstyrelsen räknade bara hälft- en då vissa var för gamla. De tittade inte på problematiken med den här målgruppen, säger Jonas Andersson och fortsätter:

– Med den här målgruppen finns det mycket skam, man kanske inte vill tillhöra den till en början, och då är det en mognadsprocess innan man tar steget och kommer till en förening.

Ibland är det viktigaste bara att komma och träffa folk.

Dennis ny ungdomsansvarig

Dennis Landén är 29 år gammal och har nyss blivit ungdomsansvarig i RSMH Lund. Han är ganska ny i RSMH men har en farbror som har varit aktiv i drygt 30 år, men tyvärr nyss gått bort.

– Vi har startat en ungdomsgrupp inom RSMH Lund, och vi är sju personer just nu, säger Dennis Landén och fortsätter:

– Planerna framöver är att sätta oss ned och hitta på aktiviteter. Det finns ju en podcast som görs här redan, och vi pratar om att göra något liknande fast för

Föreningen i Lund har gott om utrymme för sina medlemmar, även för de yngre.

– Det är ett stort hus med replokal i källaren, poddrum där vi spelar in poddar, samlingsrum med soffor och kök och allting man behöver. Vi har ett rum som vi ska göra om till ett ungdomsrum, berättar Dennis.

De som mötts hittills är mellan 25 och 35 år och det kommer antagligen vara 35 år som är den övre gränsen för Lunds ungdomsgrupp, tror Dennis.

Varför behövs särskilda aktiviteter för unga?

– Jag känner att det viktigaste är samtal, för alla kommer från olika bakgrunder, och vi får börja med alla bolla idéer om vilket som är det bästa stödet vid psykisk ohälsa från varandra. Ibland är det viktigaste bara att komma och träffa folk. Alla klarar inte av att prata med äldre, och då kan det vara bra att träffa någon i samma ålder, säger Dennis Landén.

En råd tråd på kongressen var vikten av ungdomar. Det gjorde mig glad.

Röd tråd 2023

På kongressen 2023 var ungdomsfrågorna uppe och Jonas Andersson, kallad RUS-Jonas eftersom han har en namne i RSMH, var en av dem som talade för ungdomsperspektivet. Han säger till Revansch att han blev mycket glad av att kongressens deltagare, folk från RSMH:s lokalföreningar, var med på noterna på ett sätt han inte känner igen sedan tidigare.

– En råd tråd på kongressen var vikten av ungdomar, och det har det inte varit innan! Vi har försökt med mycket men det hände ingenting då. Det här gjorde mig glad, säger RUS-Jonas.

Projekt genom tiderna

Sedan fem år tillbaka så finns det en renodlad ungdomsförening inom RSMH i Sundsvall, den heter RSMH Vilja och har under sommaren genomfört ett läger och synts på Sundsvall Pride. Fram till att Vilja startade 2018 genomförde RSMH en rad projekt med och för unga med fokus på områden som arbetsmarknad, fritid och skola. Bland projekten fanns Ung kraft, Aktiv fritid, Unga som resurs i arbetslivet, Supported Education, En gymnasieskola för alla.

På riksnivå beslöt RSMH:s förbunds- styrelses arbetsutskott redan 2019 att genomföra en ungdomssatsning, och det har funnits projekt för ungdomsorganisering, för att utbilda ungdomsledare och för att förebygga psykisk ohälsa bland unga män. Sommarläger för unga har varit återkommande.

Bättre stöd till elever

I dagsläget pågår en förstudie i samarbete med skolor och elevhälsa för att motverka att elever hoppar av skolan. En som varit med i många år och jobbat med ungdomsfrågorna är Malin Wigg. Hon har varit på ett första möte med några av skolorna, som alla ligger i Stockholmsområdet, och säger att det är roligt att se engagemanget som finns för frågorna. Malin hoppas att de efter en första analys kan söka medel och fortsätta samarbetet.

Det är inte samma maktförhållande mellan oss och eleverna.

Varför är det viktigt att just RSMH driver projekt för barn och unga?

– Vi från civilsamhället kan erbjuda aktiviteter på andra tider än skolan gör, och det är inte samma maktförhållande mellan oss och eleverna, säger Malin Wigg.

Utifrån analysen att RSMH når få under 25 år, och att det finns forskning som visar att många pojkar inte söker hjälp mot psykisk ohälsa fast behovet finns, har man haft killgrupper. Inför de första träffarna frågade Malin och kollegorna flera killar: »hur ska vi göra för att nå fram?«. De tipsade om att inte bara sitta ned och prata utan istället göra saker tillsammans.

– Vi varvade samtal med fysiska aktiviteter, det var bowling och sådant, säger Malin Wigg och fortsätter:

– När vi startade upp i Östersund så märkte vi att många ville ta med en kompis, det kändes bra för dem, och då blev det så att vi öppnade för att vara med oavsett kön.

Killgrupper och sedan ungdomsgrupper har arrangerats av RSMH i Stockholm, Östersund, Umeå och Uppsala.

– Jag har sett resultat från det vi gjort. Att deltagarna började må bättre, en del ville börja föreläsa och flera fick nya kompisar.

Vad är viktigt att tänka på i verksamhet för barn och unga?

– Jag tycker det är viktigt med trygga ramar, att man sätter upp vad som gäller. Som att du bestämmer själv vad du vill dela med dig av, det som sägs i rummet stannar i rummet, att alla är med alla, säger Malin Wigg och fortsätter:

– Många har mobbningserfarenhet och då känns det inte bra om det blir små grupper om två, man behöver inte gilla alla men man måste respektera varandra.

Även om barn och unga kan stödja varandra, så tycker jag det är viktigt med vuxna i rummet.

Andra saker att tänka på är att alla ska ha inflytande och vara delaktiga. Att skapa en trygg miljö fri från diskriminering och trakasserier är extra viktigt när det handlar om barn med psykisk ohälsa, menar Malin.

– Även om barn och unga kan stödja varandra, så tycker jag det är viktigt med vuxna i rummet. Unga kan vara i sin identitetsskapande period och då är man mer skör, då måste man kunna hantera det i föreningen.

»Det krävs nya perspektiv«

Malin Wigg säger att hon märker att flera lokalföreningar uttrycker att de vill ha fler unga medlemmar, men betonar att det är viktigt att veta vad syftet är, och att man får vara beredd på att ta in nya perspektiv och göra annan verksamhet än tidigare. Annars blir det inte bra. Andra viktiga saker är en drogfri miljö och att tänka på att sprida kunskap om rättig- heter till unga. Många vet inte vad man har för rättigheter i skolan och samhället.

Det var efter projektet En gymnasieskola för alla som ungdomar i Sundsvall gick ihop och bildade det som är RSMH:s enda ungdomsförening idag. RSMH Vilja har 56 medlemmar, och då bor en del i Sundsvall och en del är spridda över landet i det som också kallas RSMH Unga eller RSMH Vilja nationellt.

– Vi gjorde den lösningen för att det ska funka, för att samla unga och nå dem med Men det är inte säkert att man ska ha det så framöver, säger Malin Wigg.

Ett problem Malin ser är finansiering av ungdomsverksamheten. Om RSMH ska kunna fortsätta satsa krävs även en mer långsiktig ekonomisk plan enligt henne.

Text Anna Morin Foto Linnéa Teljas-Puranen