RSMH Vallonerna skapade en ny cykelled

Hösten 2020 invigde RSMH Vallonerna i Gimo, en cykelled genom gammalt kulturlandskap i Uppland. Genom att ta fram en cykelled hoppas lokalföreningen få ut folk att röra på sig, bryta isoleringen och få med hemmasittare på utflykter.

Det hela började med att RSMH Vallonerna gjorde en vandringsled, Vallonstigen, som blev klar 2017 och som utnyttjas flitigt.

– När vi gjort det arbetet insåg vi att många har lättare att cykla än att gå i skogen så då växte tanken på att skapa en cykelled fram, säger Jane Engberg, anställd hos RSMH Vallonerna.

Arbetet med leden har betytt mycket för lokalföreningen och blivit ett projekt att samlas kring.

Studiecirkel med ABF

8–12 medlemmar har varit mer aktiva i utsättningsprocessen, det vill säga med att bestämma vart skyltarna längs leden ska sitta och har tillverkat och målat träpilar för att leda folk rätt. Arbetet har skett i studiecirkelsform, i samarbete med ABF.

Föreningen har även fått sex cyklar från en bostadsrättsförening i grannskapet och tillsammans hjälpts åt att renovera dessa. De är övertygade om att cykelleden kommer att leda till fler aktiviteter i lokalföreningen.

Det är viktigt att alla kan vara med.

– Vi kommer att cykla ut med matsäck och ha heldagar i naturen. Vissa cyklar snabbt och andra mer långsamt så då kan vi ha mötespunkter där vi samlas och äter matsäck. Det är viktigt att alla kan vara med, säger Jane Engberg.

Vallonernas cykelled

Det svåraste arbetet för RSMH Vallonerna var att söka pengar till projektet – till slut fick de finansiering från Upplandsbygd. Själva cykelleden går längs en befintlig runda som nu kommer att döpas om till Vallonernas cykelled och med hjälp av Gimo hembygdsförening har man tagit fram informationsskyltar till leden.

– Den kulturella biten är viktig, att ha något att berätta om gamla vallonska minnesmärken som sågen, skolan och Gimodammen – ett av två ställen i Sverige där tranorna går ner. Det ska vara en fortbildning att cykla stigen, säger Peter Törnqvist, också anställd hos RSMH Vallonerna.

RSMH Vallonerna hoppas också att cykelleden ska komma en bred allmänhet till del. Att de kan anordna tipspromenader längs leden och ha ett stående event – Valloncyklingen, en dag om året.

På bilden skapar Peter Törnqvist och Dick Svanberg en rastplats längs cykelleden.

Artikeln publicerades för första gången i Revansch nummer 3/2020.

Text Sara Rooth Foto Kerstin Westerman