”Framtidens vård är styrd av brukaren”

FRAMTID. Patienter med erfarenhet av självvald inläggning bär på viktig kunskap för framtidens psykiatri, menar Mårten Jansson från NSPH. I intervjun med Revansch delar han med sig av idéer om en brukarstyrd vård där samarbete och egna initiativ är en självklarhet.

Idag blir vissa patienter erbjudna självvald inläggning, det vill säga att patienten själv bedömer när hen behöver en plats inom heldygnsvården utan att en läkare på akutmottagningen först ska säga sitt. Det sker ofta efter en skriftlig överenskommelse mellan patient och sjukvård. Enligt Mårten Jansson som jobbar på Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, NSPH, är arbetssättet ett exempel på att en annan psykiatrisk vård är möjlig.

– Självvald inläggning kräver en kulturförändring, säger Mårten Jansson och fortsätter:

– Det förändrar maktbalansen. Brukarstyrd inläggning är ett bättre ord, tycker jag.

Intervjuer med patienter och brukare

Mårten Jansson började hos NSPH för snart tio år sedan. Bland annat jobbade han med studiecirklar för att personer med psykisk ohälsa ska bli mer delaktiga i samhället. Det senaste året har ett av hans arbetsområden varit självvald inläggning. NSPH har på uppdrag av Socialstyrelsen genomfört intervjuer med patienter och anhöriga som har erfarenhet av brukarstyrd inläggning. Det finns många positiva erfarenheter bland patienterna.

– Att komma till slutenvården med brukarstyrd inläggning blir en helt annan upplevelse, säger Mårten Jansson och fortsätter:

– Någon tar med sin dator och svarar på jobbmejl. Det blir en stor skillnad mot att först få vänta på akuten och sedan försvinna från jordens yta in i slutenvården.

Vi behöver ett vårdsystem där självvald inläggning inte måste vara något särskilt.

Samtal och möten med många brukare som haft brukarstyrd inläggning har gett Mårten Jansson en tydligare bild av vilken vård som psykiatrin borde erbjuda i framtiden.

– Vi behöver ett vårdsystem där självvald inläggning inte måste vara något särskilt. När du som patient kommer och har en idé om vad du behöver hjälp med då ska vården utgå från det. Och så gör man ett lagarbete.

Uppmuntra initiativ ledet till rätt vård

Mårten säger att patienter som uppmuntras ta egna initiativ fortsätter vara nyfikna och blir tryggare. De får också rätt vård i större utsträckning. Med en mer jämlik dialog mellan personal och patient så kommer också färre vårdrelationer misslyckas i framtiden. Därmed ökar hoppet om att färre patienter ska få nya trauman av sin behandling i slutenvården.

– Vården kan bli mer tillgänglig och tillitsfull. En psykiatri byggd på jämlikhet, tillit och brukarstyrning låter såklart mycket lockande för dagens och morgondagens patienter.

Närstående kan slappna av

Till rapporten intervjuade NSPH även närstående till personer med erfarenhet av självvald inläggning. Där var de flesta också positiva till metoden.

– De sa att de kunde slappna av. För om min närstående söker vård när det börjar skava, och får hjälp, då behöver jag inte hålla koll på om det börjar gå för långt. Det var en oerhörd lättnad.

– Man kunde också utveckla en annan relation. Jag får tillit till att min närstående själv vet vart hon eller han kan vända sig när det behövs. En annan viktig sak är att patienterna upplever att personalens roll är en annan när brukaren styr inläggningen.

– Patienter berättade att personal som de stött på tidigare, och tyckt illa om, plötsligt blev väldigt bra personal när den flyttat över till självvald inläggning, säger Mårten Jansson.

Samarbete måste stämmas av i framtiden

Han tror att det beror på att personalen får känna sig skicklig, i och med att man ser att den nya sortens samarbete med patienten leder till bättre hälsa. Ska framtidens vård veta att den verkligen gör nytta så tror Mårten Jansson att man måste sitta ner och stämma av med varje patient, vid varje inläggning, om hur långt man kommit i samarbetet.

Att skapa nya maktrelationer i psykiatrin kräver att mycket måste förändras från grunden. Mårten Jansson berättar att han mött jurister som brottas med det juridiska finliret vid brukarstyrd inläggning, för att klargöra var ansvaret ligger i olika situationer.

Dagens utforskande är viktigt

Mårtens tips är att rikta blicken framåt när det gäller saker som ekonomi, juridik, styrning och organisation.

– Lös inte bara knutar så att det fungerar i det rådande systemet. Alla som jobbar med att få brukarstyrd inläggning att fungera idag borde också arbeta med hur det ska fungera i morgondagens system. Det utforskande man gör nu kommer vara viktigt för hur det ska funka sen.

Text Anna Morin Foto NSPH