Föreningarna laddar för årets kongress

Den 12–14 maj 2023 håller RSMH sin kongress. Den hålls vart fjärde år, och är en möjlighet för föreningens 92 föreningar att tillsammans besluta vad som ska prioriteras framöver. Revansch frågade tre lokalföreningar, och tre engagerade RSMH:are, hur de förbereder sig för mötet.

Kristina Nyström är ordförande för RSMH Ljusglimten i Kalix. Hon kommer för första gången åka på kongressen i år för att representera sin lokalförening. Mötet hålls på Hagabergs folkhögskola i Södertälje.

– Jag har varit engagerad i RSMH sedan 2005, men jag har aldrig varit på kongressen. Jag ser jättemycket fram emot det, säger Kristina och fortsätter:

– Jag var ju på kamratstödsutbildning med RSMH nyligen och då var jag på Hagaberg för första gången. Nu är jag supertaggad att åka dit igen! Det ger så mycket när man kommer iväg och träffar andra.

Hur förbereder RSMH Ljusglimten i Kalix sig inför kongressen?

– Vi har tittat lite grann på förslaget till nya lokalstadgar, på ett medlemsmöte. Vi har delat upp det för att inte läsa igenom hela på en gång. På söndag har vi medlemsmöte igen och då ska vi fortsätta, säger Kristina.

– Det är ju jätteviktigt att medlemmarna är involverade och vet vad det finns för förslag på ändringar. Vi jobbar mycket med den demokratiska processen. Alla ska känna sig inkluderade, och inte överkörda, som att ”här kommer det något från Stockholm”. Det är jätteviktigt att alla får tycka till, och även om det inte kommer mycket åsikter så har man haft chansen och är med i processen.

Jag tycker det är viktigt att vi får en framtidstro.

Har du någon hjärtfråga som du hoppas att ni ska prata om på kongressen?

– Jag har hört att vi halverat antalet medlemmar i RSMH. Då behöver vi titta på det seriöst, och ta oss an det på ett positivt sätt. Det gäller från högsta förbundet ned till lokalföreningarna. Jag tycker det är viktigt att vi får en framtidstro.

Andra frågor Kristina Nyström nämner är att blåsa liv i fler lokalföreningar, och att bryta stigma och fördomar i samhället om personer med psykisk ohälsa.

Kassören deltar i år

Stefan Wallerek är sedan länge aktiv i RSMH Mittpunkten i Malmö. Han har också erfarenhet av att delta på kongressen.

Hur förbereder RSMH Mittpunkten i Malmö sig inför kongressen?

– Vi har bestämt att det blir vår kassör Rose-Marie som åker i år. Och vi kommer säkert prata om kongressen innan dess, säger Stefan. Han tycker att en viktig fråga för RSMH är regelverket hos Försäkringskassan som han menar hindrar yngre personer med sjukersättning från att bli aktiva. Att dessa inte får vara ideellt aktiva i någon större omfattning.

Vi får väldigt få som är under 40 år. Det beror på den så kallade åttondedelen.

– Vi har ju en god tillströmning av medlemmar men problemet är att vi får väldigt få som är under 40 år. Det beror på den så kallade åttondedelen, att det är fem timmar i veckan som man får engagera sig. Ska man vara med på ett möte så är det också förberedelsetid och transport som räknas med i de fem timmarna. Det gör det svårt för en del, säger Stefan Wallerek.

Åkte direkt på kongress

Anette Kruse är medlem i RSMH Hoppet i Säter. Hon är även aktiv i distriktet RSMH Dalarna och medlem i förbundsstyrelsen. För Anette har det har det blivit många kongresser genom åren. Man kan säga att hon fick en rivstart som ny RSMH-medlem.

– Det var dagen efter att jag hade blivit medlem så fick jag åka på kongressen, med RSMH Smedjan i Smedjebacken. Det var mycket bråk, mycket tjafs och diskussioner, den gången. Sedan dess har det inte varit så, säger Anette.

Jag kommer informera den lokala styrelsen.

Hur förbereder RSMH Hoppet i Säter sig inför kongressen?

– Jag kommer informera den lokala styrelsen om förslagen till verksamhetsinriktning och principprogram. Så vi kommer att hålla det ajour.

Hur förbereder du dig själv inför kongressen i år?

– Jag kommer noggrant att läsa alla handlingar: ny verksamhetsinriktning, stadgar och principprogram, för att kunna komma med inspel på kongressen och även på förbundsstyrelsemöten, säger Anette Kruse.

Text Anna Morin Foto Anna Morin