En plats för livsberättelser

Linnea Dunek är ordförande för RSMH Danderyd – I samma båt. Hon är initiativtagare till en livsberättelsegrupp som föreningen drog igång 2021. Revansch ställde några frågor till henne om gruppen.

Inbjudan från föreningen till en Livsberättelsegrupp skickades med sommarprogrammet. Målgruppen beskrivs som personer över 65 år som vill delta i verksamhet tillsammans med likasinnade. Eventuellt ska RSMH-föreningen genomföra träffarna som en studiecirkel i samarbete med ABF.

Vad ska ni göra i gruppen?

– Det handlar om att berätta om sina liv. Jag har faktiskt stulit idén från en kyrka som haft sådana träffar. Det har varit givande där och jag hoppas vi får samma effekt här.

Det är inte alla som tänker på pensionen med stor längtan.

Varför är det viktigt att träffas när man är 65 plus?

– Det kan vara väldigt viktigt att gå igenom det som har varit. Och att sammanfatta situationen som den är och få inspiration för fortsättningen, säger Linnea Dunek och fortsätter:

– Vissa är väldigt deprimerade och börjar supa i den åldern. Det är inte alla som tänker på pensionen med stor längtan. Att gå en sådan kurs kan vara bra för samtliga, de som längtar och får en hälsoförbättring de första åren efter pensionen, och de som inte har det.

Berättelserna blir väldigt olika, men det finns ändå beröringspunkter.

Vad kommer tas upp på träffarna?

– Det ständiga är att de berättar för varandra om sina liv. Det blir utifrån de som kommer. Om man är väldigt prosaisk eller sentimental, eller talar om fortsättningen väldigt mycket. Det är ju väldigt individuellt. Om man har haft ett enkelt liv där man har bott på samma plats och gjort samma sak, eller om man har rest världen runt. Berättelserna blir väldigt olika, men det finns ändå beröringspunkter.

Var ses ni?

– I vår lokal. Man fikar och pratar tillsammans. Det är jätteviktigt att det finns bra fika. Då blir det en helt annan dynamik. Kaffet är viktigt.

Kommer det finnas en samtalsledare?

– De första gångerna. Tills man har sagt alla de här sakerna om att man inte ska prata om det som händer i cirkeln utanför cirkeln, så att alla vet vad man inte får berätta för andra, och tills det blir stabilitet. Det kanske tar två–tre gånger.

Artikeln publicerades för första gången i Revansch nummer 3/2021. 

Text Anna Morin Foto Revansch