De kämpar för fler trygga mötesplatser

Möjligheter att mötas är en förutsättning för föreningsverksamhet och kamratstöd. Gudrun Berg och Linnea Dunek som har engagerat sig för kommunalt finansierade lokaler.

Medlemmarna i RSMH behöver fler mötesplatser. De fyller en funktion för föreningslivet och fungerar som en trygg plats utanför hemmet för många. Det anser Gudrun Berg och Linnea Dunek som har engagerat sig för kommunalt finansierade lokaler.

Många lokaler har stängt

De senaste decennierna har flera offentligt finansierade lokaler för personer med psykisk ohälsa i Stockholms stad behövt flytta eller stänga.

Gudrun Berg är aktiv i RSMH Carpe Diem Lidingö Östermalm och hon beskriver det som att en handske blivit en tumme. Hon berättar om Lotsen i början av 2000-talet där det fanns kommunal personal och plats för RSMH-föreningen, den fungerade bra. Efter Lotsen har föreningen fått flytta runt flera gånger.

– Stadsdelsnämnden har aldrig visat att de tycker att vi är viktiga, säger Gudrun Berg.

Att ha generösa öppettider och engagerad personal var det allra bästa, tycker hon.

– I en träfflokal kan man knyta nya kontakter, återhämta sig och orka börja leva ett värdigt liv i samhället, säger Gudrun Berg.

– Varje gång vi bytt lokal så blir det ett glapp och ett manfall. Alla orkar inte ta tag i den nya situationen och komma till ett nytt ställe.

Det senaste beskedet kom för ett år sedan. RSMH Carpe Diem hade hittat en välfungerande plats i Östermalms föreningsråds lokal. I kvarteret Fältöversten samsades de med ett 60-tal föreningar. Men även den lokalen blev uppsagd våren 2021.

Uppsägningen fick Gudrun att gå i taket och nu har hon i drygt ett års tid hört av sig till stadsdelsnämnden, till socialborgarrådet i Stockholm och till och med skrivit till regeringen. Tillsammans med Föreningsrådet har också RSMH-föreningen protesterat utanför kulturnämndens möte, utan resultat.

Allvarliga konsekvenser när lokaler stänger

RSMH:arna Gudrun Berg och Linnea Dunek menar att det får allvarliga konsekvenser när det offentliga inte finansierar möteslokaler för föreningar som organiserar personer med psykisk ohälsa.

En som anslutit sig till lokalkampen är ordförande för RSMH I Samma Båt i Danderyd, Linnea Dunek. Hon betonar vikten av en plats dit man kan komma, till exempel efter att en person gått igenom tider av psykos eller depression.

– Ofta har man straffat ut sig hos vänner och släkt. Man har i den psykiska ohälsan blivit förändrad, och anhöriga orkar kanske inte med det. Då behöver man komma ut och möta personer som har förståelse och orkar med en som man är just nu. Då kan man bygga upp en bekantskapskrets igen och återhämta sig, säger Linnea Dunek.

Egentligen borde det vara lag på att ha träfflokaler.

Lokalföreningen RSMH Danderyd har sedan länge en fungerande lokal som heter Sjöstugan. Linnea Dunek berättar att föreningen disponerar lokalen med tillåtelse av regionen. Den ligger inom området för Danderyds sjukhus och psykiatriska avdelningar som ingår i Psykiatri Nordväst.

– Det borde finnas liknande inom de andra sjukvårdsområdena, ett ställe dit man kan gå och träffa vanliga människor som mår lite bättre än de som är inlagda.

Kulturministerns och socialministerns kanslier svarade på breven från Gudrun Berg.

– De skrev att det skulle vara ministerstyre om regeringen blandar sig i det där. Men jag tycker ändå att det är ett ynkligt svar, säger Gudrun och fortsätter:

– Det är ju en principsak! Egentligen borde det vara lag på att ha träfflokaler. Nu är det upp till den goda viljan. Det är samhällets skyldighet att se till att människor kan tillskansa sig en god hälsa, på flera plan. Jag tycker att en träfflokal handlar om människors liv och hälsa, och det får kosta.

Oroande trend

Nu har i alla fall kommunen Stockholms stads kulturborgarråd hänvisat till socialborgarrådet Jan Jönsson, och Linnea och Gudrun hoppas på ett möte före valet i höst. De noterar också en oroväckande trend där fler träffpunkter där man kunnat få varm mat slagits ihop eller lagts ned, eller att de har dragit ned på måltiderna.

– Våra medlemmar tillhör den fattigaste handikappgruppen, och att träffas på ett kafé är inget alternativ. Många har också stökigt hemma och vill inte bjuda hem någon, säger Linnea Dunek.

Kampen om träffpunkter och förenings- lokaler som möjliggör organisering fortsätter. RSMH Östermalm Lidingö har börjat mötas i nya lokaler igen, hos Folkkulturcentrum i ett område som heter Hjorthagen. På sikt vill Linnea och Gudrun se fler träffpunkter där verksamheten tillsammans med personer för psykisk hälsa utvecklas och inte krymper. De anser också att människor från olika delar av staden ska vara välkomna, och att de stränga gränserna mellan verksamhet i olika kommuner och stadsdelar borde raseras.

Text Anna Morin Foto Ulf Isacson