Etikett: rättspsykiatri

Dags för insyn

RÄTTSPSYKIATRI. Temat för Revansch nummer 2, 2023, är rättspsykiatri. Vi gläntar på dörren till den verksamhet där 1950 personer är dömda till psykiatrisk vård efter att funnits skyldiga till ett brott.

”Det finns hopp!”

RÄTTSPSYKIATRI. Revansch ställer tre frågor till Sten Lundin som arbetat med NSPH:s projekt "Inflytande i rättspsykiatrin", en banbrytande insats för att öka patienternas inflytande över sin vård.

Hon vill att RSMH ska förbättra rättspsykiatrin

RÄTTSPSYKIATRI. Jenny Wetterling är aktiv i RSMH och engagerad i frågor om psykiatrisk vård och tvångsvård. Hon vill att rättspsykiatrin ska ge människor möjlighet att återhämta sig och återerövra sina liv. RSMH kan ha en avgörande roll i förändringen, menar Jenny.

Bennet efterfrågar en tredje påföljdsform

RÄTTSPSYKIATRI. Det kan behövas en ny påföljdsform för vissa grupper där rättspsykiatrisk vård inte fungerar. Det säger forskaren i straffrätt Tova Bennet. En annan idé kan vara att tidsbestämma den rättspsykiatriska vården.