Etikett: Dethandlaromlivet

Förslag på krafttag för ökad psykisk hälsa

Regeringen har fått ett förslag på sitt bord för en nationell strategi för psykisk hälsa. Ambitionen är att hela samhället ska jobba mot samma vision. Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tillsammans med 24 andra myndigheter tagit fram fyra målsättningar för de kommande tio åren.