Kamratstödet ska utvecklas och stärkas

Få ord är så intimt förknippade med RSMH som ”kamratstöd”. Det beskrivs också med all rätt som kärnan i föreningsverksamheten. Det skriver RSMH:s förbundsordförande i en krönika.

Med kamratstöd menas att kamrater stödjer och hjälper varandra på lika villkor. Vi står på samma nivå och utvecklar ett förtroende för varandra. Kamratstöd kan till exempel vara att möjliggöra att:

  • En person kan komma till föreningslokalen och träffa andra medlemmar.
  • Man kan vara med på olika aktiviteter och ha en social samvaro med andra.
  • Prova på sysselsättning eller arbete inom eller utanför föreningen.

Punkterna ovan är hämtade från RSMH:s hemsida och beskriver rätt bra vad det handlar om, men säger ändå inte allt. Det sker så mycket ute i föreningarna som går under rubriken kamratstöd att det skulle fylla hela tidningen om vi skulle försöka oss på att redogöra för allt som görs.

Vi utvecklar ett förtroende för varandra.

Under 2022 genomfördes en satsning för att utveckla kamratstödet och stärka rollen för de som är kamratstödjare. Med medel från Folkhälsomyndigheten kunde förbundet utbilda så kallade kamratstödscoacher.

Målet var att utbilda minst 17 kamratstödscoacher under året. Intresset visades sig vara stort och efter att ha genomfört fyra kurser kunde så många som 27 personer titulera sig just kamratstödscoach. Det är givetvis mycket glädjande!

Intresset visades sig vara stort.

Vi har nu sökt och fått medel för år 2023 från Folkhälsomyndigheten. Tanken är att vidareutbilda de som gått utbildningen under 2022 genom ett Steg 2, där ett fokus kommer att vara egenmakt.

Alla vet hur viktigt det är att synas i sociala medier numera och som en del i det här arbetet genomfördes också en marknadsföringskampanj.

Målet var att nå 1 600 personer med information. Det målet nåddes med råge. Sammanlagt nådde vi ut till 130 800 personer och konton bara på Facebook och Instagram. Dessutom har inläggen delats på Linkedin och Twitter. Det visar också på hur stort intresset är för den här frågan.

Barbro Hejdenberg Ronsten, förbundsordförande RSMH

Krönika från Revansch nummer 1/2023

Text Barbro Hejdenberg Ronsten