Berättelser från gatan i nya former

Just nu pågår ett projekt där målet är människor i social utsatthet och samsjuklighet tar plats i samhällsdebatten. RSMH:s medlemstidning Revansch medverkade på en förmiddag där personer i hemlöshet och journalister hade en dialog om att förnya det sociala reportaget.

En förmiddag i februari deltar Revanschs chefredaktör på ett seminarium om att förnya det sociala reportaget. Det är ett projekt som samlar människor i social utsatthet och med samsjuklighet. Man vill bidra till att stärka deltagarnas röster och sprida deras berättelser.

Exempel på verksamhet är en ny kultursida i tidskriften Socialpolitik. Där medverkar bland annat personer i fängelse och personer utan fast adress. I Stockholm är Radio Totalnormal etablerat sedan länge och sänder varannan vecka från Fontänhuset på Götgatan. Totalnormals producent leder en ny podd, Radio gatan, där personer varje fredag kan komma till ett kafé och medverka i podden. Projektgruppen har också publicerat en debattartikel i tidningen Journalisten där man ställde frågan om varför det skrivs så lite och schablonartat om hemlöshet.

På seminariet diskuterades hur hemlöshetstatistiken egentligen ser ut, jämförelser gjordes mellan Sverige och de nordiska grannländerna, man presenterade lösningen med socialt frikort från Danmark och ”solution journalism” från USA. Flera journalister som skriver socialreportage från Sverige och andra delar av världen var på plats och lyssnade och diskuterade.

Text Anna Morin Foto Anders Löwdin