Forumteater med doktor F.Kassan

”När kände du dig frisk senast” var en interaktiv föreställning i Landskrona där personer med olika diagnoser agerade som vårdpersonal. Publiken fick rollen som patienter. Bland de medverkande skådespelarna fanns fem personer från RSMH i Lund.

Den interaktiva föreställningen hölls i rådhuset i Landskrona, en gammal och pampig byggnad. Publiken bokade en tid via hemsidan och i entrén togs man emot som på en vanlig vårdcentral, men där tog också realismen slut. Vårdcentralens personal spelades av personer med intellektuella funktionsnedsättningar eller långvarig psykisk sjukdom, och den vård som erbjöds vände på alla perspektiv.

– Vi ville utmana normerna i samhället. Det gör vi genom att ställa frågor om vad som är friskt och vad som är sjukt, och genom att låta dem som annars inte är i maktposition få vara de som har kontrollen, säger Emilie Carlsson Gras som är filmare, konstnär och projektledare.

Flera som var med såg det som en chans att verkligen få berätta om vilka de är.

De fem från RSMH i Lund som deltog var mellan 57 och 81 år har diagnoser som Asperger, autism, Tourettes syndrom och schizofreni.

– Vi fick agera utifrån är våra egna diagnoser och erfarenheter. Det är en helt ny form av föreställning, vilket gjorde det hela intressant. Det känns som om flera som var med såg det som en chans att verkligen få berätta om vilka de är, säger Jonas Bredford, RSMH i Lund, som själv spelade rollen som läkare.

Sjuksköterskan svimmade

Som publik blev vi en del av konstverket när vi iklädda sjukhuskläder skickades runt mellan mottagningsrum, som hade inretts med sjukvårdsutrustning från olika decennier.

I mitt fall inleddes besöket med att jag fick träffa flera läkare och ordinerades en ultraljudsundersökning, men trots att jag sökte för ont i ett knä var det med min ena handled som scannades. När jag skulle lämna blodprov svimmade sjuksköterskan som skulle ta det.

Rundvandringen avslutades i källaren. Bland en del bråte fanns svårt sjuka personer och avlidna på bårar. Effektfull belysning och ljusspel förstärkte upplevelsen. Från de absurda och så smått komiska inslagen tidigare ändrades stämningen här, och var bitvis otäck.

Doktor F.Kassan vill få de döda att arbeta

Jonas Bredford spelade doktor F. Kassan, en karaktär som han hade skapat med verklighetens läkare på Försäkringskassan som förebild.

– Fredrik Reinfeldt inledde under sin tid som statsminister en hetsjakt på misstänkta bidragsfuskare, där alla vi som lever med diagnoser fortfarande lever med efterverkningarna, säger han.

Vi i publiken fick se när Doktor F. Kassan försökte sätta även de döda i arbete, med hänvisning till att de var arbetsföra nog, en satir som enligt Jonas Bredford inte ligger långt från verkligheten.

– Det räcker med att du anses ha visat att du har arbetsförmåga, till exempel genom att delta i någon ideell verksamhet, för att bidragen kan dras in. För de som drabbas är konsekvenserna ofta katastrofala, säger han.

Andlig hälsa ventilerades

I källaren fanns också Jan Abramson från RSMH i Lund som medverkade i ett rum där publiken fick sitta med i en cirkel och där alla uppmanades att tala och bete sig som på ett AA-möte men där det inte var missbruk utan den andliga hälsan som ventilerades.

Jan Abramson tillbringar annars sina dagar på en LSS-verksamhet i Lund, men drömmer om fler roller.

– Jag hoppas på att få en filmroll. En människa är så mycket mer än sina diagnoser, och vi är många som kan så mycket mer än man tror, säger han.

Vi tog fram egenskaper vi inte vill att vårdpersonal ska ha.

Utöver deltagarna från RSMH i Lund var runt 50 brukare från olika dagverksamheter för personer med olika funktionsvariationer i Skåne med som skådespelare.

– Vi inledde med en workshop där vi diskuterade normer och tog fram egenskaper vi inte vill att vårdpersonal ska ha. De har utifrån det skapat sina roller, säger Otto Vretare, konstnär, lärare och verkets andra projektledare.

Liknar forumteater

Föreställningen har byggts upp enligt det mönster som används inom forumteater.

– Det finns färdiga scenarior för vad som skulle hända under rundvandringen, och en del repliker användes återkommande. De som medverkade fick hålla sig till scenariot och till den roll de har skapat, men publiken medverkade och det fanns utrymme för improvisationer inom de stolpar som har satts upp, säger Jannike Grut, regiassisterande för föreställningen.

Föreställningen ska bli film

Josefin Garpvall-Behary var imponerad och nöjd när hon kom ut från sin rundvandring som publik.

– Jag var inte beredd på omfattningen, att det var så många rum man fick passera. Det var också roligt att det startade redan när man fick sin biljett. Det fanns en stor känsla för detaljer, säger hon.

Upplägget där publiken var en del av verket genom att uppträda i rollen som patienter överraskade henne också.

– Interaktiva föreställningen brukar med vara att man som åskådare går runt och betraktar. Här fick man verkligen vara delaktig. Det var häftigt, säger hon.

Föreställningen är avslutad men har dokumenterats och det inspelade materialet ska med tiden sammanställas till en film.


Fakta: När kände du dig frisk senast

Föreställningen visades i Landskrona den 7-19 mars. Bland de medverkande fanns personer från RSMH i Lund, Diabasen i Lund, Kulturgruppen i Eslöv, Brukarensemblen i Landskrona, Portvaktsstugan, RSMH:s verksamhet för personer med psykisk ohälsa i Lund, Sundsgårdens teaterlinje i Helsingborg samt elever från assistentutbildningen på Sundsgårdens folkhögskola.

Projektet hade ekonomiskt stöd från Kulturbron.


Fyra män i vita rockar står och pekar mot betraktaren.

Doktor F.Kassa med blå bakgrundbelysning

Text Jenny Wickberg Foto Jenny Wickberg och Emelie Carlsson Gras